Traktat z Lizbony

lizbona
Poznaj Traktat z Lizbony – materiał informacyjny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Traktat z Lizbony
Traktatem Zjednoczonej Europy

Odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego dla Europy podczas referendów we Francji i w Holandii (2005 r.), sprawiło, że Unia Europejska stanęła przed koniecznością przygotowania i przyjęcia nowego dokumentu, który  zreorganizowałby jej struktury oraz umożliwił Wspólnocie skuteczniejsze działanie. Odpowiedzią na  zmieniające się uwarunkowania, w których funkcjonuje Unia Europejska, stał się Traktat z Lizbony, zwany też Traktatem Reformującym. Kompromisowe założenia tego kluczowego dla przyszłości  Wspólnoty dokumentu przyjęto na Szczycie Rady Europejskiej w Brukseli w dn. 21-22 czerwca 2007 r.  Prace nad nowym traktatem prowadzono podczas Konferencji Międzyrządowej w Lizbonie, którą otwarto 23 czerwca 2007 r. Ostateczny kształt  dokumentu został uzgodniony przez szefów państw i rządów Wspólnoty na Szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie w dn. 18-19 października 2007 r. Nowy traktat –Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską został podpisany przez przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej w lizbońskim Klasztorze Hieronimitów 13 grudnia 2007 r. Traktat Reformujący wszedł w życie po długiej i wyjątkowo trudnej ratyfikacji 1 grudnia 2009 r. Dokument ma  na celu poprawę efektywności działania Unii Europejskiej, a w konsekwencji  wzrost  jej znaczenia  na arenie międzynarodowej.  Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska uzyskała podmiotowość prawną.

Pliki do pobrania:

pdfsmall Tekst Traktatu z Lizbony: Polski English France Deutsch
pdfsmall Wersja skonsolidowana: Polski English France Deutsch
word Akt końcowy Traktatu: Polski English France Deutsch