Redakcja portalu

Redakcja
Europejskiego Portalu Integracji i Rozwoju

Artur Jan Kukuła, Założyciel i Redaktor Naczelny Portalu, doktor nauk humanistycznych, specjalista ds. zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej, wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Zajmuje się integracją europejską, polityką gospodarczą oraz rozwojem regionalnym w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych z funduszy Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej INPiSM KUL:

http://pracownik.kul.pl/artur.kukula/

Adres Redakcji:
Europejski Portal Integracji i Rozwoju
Lublin
e-mail: europejskiportal(dot)eu(at)gmail(dot)com