Liderzy innowacyjności

W dolnej części zakładki rozbudowujemy listę firm, które przywiązują dużą wagę do wdrażania innowacji oraz odnoszą na tym polu znaczące sukcesy. Zestawienie służy promocji innowacyjnych przedsiębiorstw, ważnych zarówno dla krajowej, jak i europejskiej gospodarki. UWAGA! Zestawienie firm nie ma na celu ich wartościowania. Miejsce firmy na liście nie ma  związku z jej wynikami finansowymi, osiągnięciami przedsiębiorstwa, nie jest związane z badaniami i opracowaniami naukowymi, ani też z publikowanymi w mediach rankingami.

Jedną z najważniejszych zmian, które obserwujemy we współczesnym świecie, jest stopniowe przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na informacji i wiedzy. W efekcie tej doniosłej w skutkach transformacji,  dotychczasowe konkurowanie państw i regionów poprzez zasoby materialne jest stopniowo zastępowane konkurowaniem poprzez zasoby niematerialne, a dokładniej poprzez wiedzę i nowoczesne technologie. W nowej gospodarce, określanej mianem Gospodarki Opartej na Wiedzy (ang. Knowledge-Based Economy), o szansach rozwoju państw i dobrobycie ich społeczeństw w coraz większym stopniu decyduje ludzki potencjał intelektualny oraz wiedza związana z najnowszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Podstawą nowej gospodarki jest innowacyjność.

Zadanie zbudowania nowoczesnej oraz innowacyjnej gospodarki jest dziś podstawowym wyzwaniem dla państw i regionów pragnących osiągnąć wysoki poziom konkurencyjności (zob. Ranking_gospodarek_świata_EPiR_2010). Budowa nowej gospodarki jest możliwa tylko dzięki działalności wyróżniających się przedsiębiorstw, które przykładają dużą wagę do  wdrażania innowacji. Na gruncie  krajowym  i  wspólnotowym działa oraz odnosi sukcesy wiele firm, które doskonale rozumieją potrzeby nowej gospodarki. Pragniemy, aby innowacyjne firmy były w sposób szczególny promowane w mediach.  Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się stworzyć w naszym Portalu  zestawienie firm, które przodują we wdrażaniu  rozwiązań innowacyjnych.

 1. BUMAR Sp. z o.o.
 2. CIECH S.A.
 3. COMARCH S.A. (prezentacja)
 4. FIAT AUTO POLAND S.A.
 5. GDF SUEZ ENERGIA POLSKA S.A.
 6. IBM POLSKA Sp. z o.o.
 7. ICN POLFA Rzeszów S.A.
 8. KGHM Polska Miedź S.A. (prezentacja)
 9. KOMPUTRONIK S.A.
 10. LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.
 11. MACROLOGIC S.A.
 12. OPTIMUS S.A.
 13. RAFAKO S.A.
 14. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
 15. UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
 16. ZAKŁADY AZOTOWE Kędzierzyn S.A.
 17. ZAKŁADY AZOTOWE „Puławy” S.A.