Ważne linki

W Polsce

-Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce   www.

-Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce   www.

-Europe Direct w Polsce   www.

-Europejska Sieć Wsparcia Biznesu w Polsce   www.

-Polska w Unii Europejskiej   www.

-Biuro Informacji Rady Europy w Polsce   www.

-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego   www.

Portal Funduszy Strukturalnych Min. Rozw. Reg.   www.

-Ministerstwo Gospodarki   www.

Polska Agencja Rzwoju Przedsiębiorczości   www.

Portal Innowacji   www.

Lewiatan Business Angels   www. 

-Instytut Wiedzy i Innowacji   www.

-Instytut badań nad Gospodarką Rynkową   www.

-Instytut Spraw Publicznych   www.

-Business Centre Club   www.

-Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan   www.

-Polska Fundacja im. Roberta Schumana   www.

-Fundacja Konrada Adenauera w Polsce   www.

W Unii Europejskiej:

-Portal Unii Europejskiej   www.

-Strona internetowa Traktatu z Lizbony   www.

-Sieć Informacyjna Unii Europejskiej „Europe Direct”   www.

-Sieć Wsparcia Biznesu Enterprise Europe Network   www.

-Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej EUR -Lex   www.

-Rada Europy   www.

Instytucje i organy Unii Europejskiej:

-Parlament Europejski   www.

-Rada Unii Europejskiej   www.

-Komisja Europejska   www.

-Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich   www.

-Europejski Trybunał Obrachunkowy   www.

-Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich   www.

-Europejski Inspektor Ochrony Danych   www.

Organy finansowe:

-Europejski Bank Centralny   www.

-Europejski Bank Inwestycyjny   www.

-Europejski Fundusz Inwestycyjny   www.

Organy doradcze:

-Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny   www.

-Komitet Regionów   www.

Organy międzyinstytucjonalne:

-Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich   www.

-Europejski Urząd Doboru Kadr   www.

-Europejska Szkoła Administracji   www.

Agencje Unii Europejskiej:

-Agencje wspólnotowe   www.

-Agencje ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa   www.

-Agencje ds. Współpraca Policyjnej i Sądowej w spr. Karnych  www.

-Agencje wykonawcze   www.