Inicjatywy portalu

I. Promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku wspólnotowym
Budowa nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki wspólnotowej jest możliwa dzięki przedsiębiorstwom, które inwestują w wiedzę oraz w nowoczesne technologie. W zakładce „Liderzy innowacyjności” prezentujemy firmy, dla których priorytetem jest wykorzystywanie w gospodarce osiągnięć współczesnej nauki oraz wdrażanie rozwiązań  innowacyjnych.

II. Promowanie prorozwojowych inicjatyw Komisji Europejskiej
Wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, zwracamy uwagę na działania Komisji wspierające rozwój  Unii Europejskiej. W zakładce „Komisja Europejska w Polsce” wskazujemy na najważniejsze, naszym zdaniem, dokumenty oraz inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące społeczno-gospodarczego rozwoju Wspólnoty.

Redakcja EPiR